Separaatori tööpõhimõte

Separaatoris toimub kütuse vee-eraldamine ja puhastamine kolme-astmeliselt.

how-to
Separaatori tööpõhimõte

1 aste :

Mootori töötamisel imeb etteande pump paagist kütust läbi separaatoris oleva liikumatu tsentrifuugi sees olevate kanalite ,mis annavad kütusele tsentrifugaalse liikumise suunaga allapoole.Jõudnud settetopsi põhja vahetab kütus liikumissuunda ja suuremad      vee  ja mustuseosakesed sadestuvad settetopsi põhja.

2 aste:

Kütus liigub suunaga alt üles koos väiksemate vee-ja mustuseosakestega.Tsentrifuugi välispinnal asetsevate tiivakeste kohal tekivad hõrendustsoonid ,kus väiksemad veeosakesed hakkavad kogunema suuremaks ja raskemaks ning vajuvad settetopsi põhja.

3 aste:

Kütus liigub koos väiksemate mustuseosakestega läbi separaatori ülaosas asuva filterelemendi ,kus toimub kütuse lõplik puhastus.
Kütus läbinuna ülalnimetatud kolm astet ,on 100%-liselt puhastatud veest ja sõltuvalt valitud filterelemendist puhastusastmega 2,10,30(paber filterelemendiga) või 60 mikronit (metall filterelemendiga).

Hooldus

Kui mootor kaotab võimsust (filterelement on must) või kui settetopsis on näha setet ,seisatakse mootor ,avatakse separaatori kaanel olev dehermetiseerimis-kruvi ja seejärel avatakse sette väljalaskmiskraan. Sete eemaldatud suletakse kraan ja seejärel dehermetiseerimiskruvi. Toiminud eelnimetatud viisil ,toimus filterelemendi osaline isepuhastumine (kütus jooksis filterelemendist vastupidises suunas läbi ja tõukas suuremad mustuseosakesed filterelemendist settetopsi), käivitatakse mootor. Paber filterelemendi vahetuseks või metall filterelemendi puhastamiseks eemaldatakse separaatori kaan ja eemaldatakse filterelement. Paigaldatakse uus paber filterelement või puhastatud metall filterelement. Paigaldatakse kaan ja käivitatakse mootor.

Lisavarustusena separaatorile on võimalik tellida:

·     veetaseme kontroll-lamp häälesignaaliga (veetaseme tõusu puhul üle kriitilise piiri settetopsis ,süttib armatuurlauas kontroll-lamp ja lülitub häälesignaal.
·     soojendus (hoiab kütuse optimaalsel temperatuuril ka kõige madalamate välistemperatuuride puhul).