Paigaldus

separ_paigaldusSeparaatori jaoks tuleb leida sobilik koht mootoriruumis või raamil, kuhu saab teda kinnitada ja kuhu oleks vajadusel võimalik ligi pääseda.

Paigaldamisega peaks igaüks enam-vähem ise hakkama saama.

Mõneti keerulisem võib see olla mõne bensiinimootoriga auto puhul.

Separaator paigaldatakse kütuse paagi ja kütuse etteande (madalsurve) pumba vahel (imemispoolele) ligipääsetavasse kohta. Eemaldada tuleb imemispoolel olevad muud kütuse filtrid. Võimaluse korral paigaldatakse separaator nii, et tema sisselaske ava asub kütuse paagi ülemise pinnaga samal kõrgusel. Juhul, kui see ei ole võimalik ja separaator asub kütusepaagist oluliselt kõrgemal või madalamal, paigaldatakse nende vahel ventiil, et separaatori hooldamisel toimuks filterelemendi isepuhastamine.

Peale paigaldamist eemaldatakse näiteks Saksa firma Lösing seade “Separ 2000” puhul separaatori ülemine kaan ja täidetakse seade puhta kütusega. Suletakse kaan, käivitatakse mootor ja kontrollitakse lekete puudumine.